Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 995534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 995534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 995534
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten aanpak financiële positie van de stichting OPOD
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2013 17:33:39
Onderwerp Vaststellen uitgangspunten aanpak financiële positie van de stichting OPOD
Programma Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 127 - Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M Goettsch, 770 4873
Datum B&W Besluit 05-02-2013
Gerelateerde zaak 941977
Datum verzending 14-02-2013
Agendacommissie 19-02-2013
Adviescommissie 12-03-2013
Raad 19-03-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De financiële situatie van de stichting OPOD is dusdanig zorgelijk dat deze stichting die zonder (financiële) steun niet kan oplossen. De kerntaken van de stichting dreigen hiermee in gevaar te komen. Deze situatie vereist een ingrijpen van uw raad om tot een oplossing te komen. Voor uw raad wordt om die reden een voorstel voorbereid waarin de manier van ingrijpen, de omvang en invulling van de financiële steun, de wijze waarop deze oplossing kan worden vormgegeven en de daarbij behorende voorwaarden en afspraken worden benoemd. In dit raadsvoorstel wordt u geïnformeerd over de oorzaken van de ontstane financiële positie en wordt u gevraagd de uitgangspunten vast te stellen voor de verdere uitvoering van het proces.
Gepubliceerd 07-02-2013