Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 995469

Gemeente Dordrecht

Dossier - 995469

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 995469
Onderwerp Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen begrotingswijziging door budgetoverhevelingen 2012 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Voorstellen budgetoverhevelingen 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging (213105) Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 6 (213015) Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 7 (213015) Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 944738 Raadsbesluit