Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 995469

Gemeente Dordrecht

Dossier - 995469

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 995469
Onderwerp Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-02-2013 21:02:56
Onderwerp Wijzigen begroting 2013 door overhevelen budgetten uit 2012
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GA Hagoort, 078 770 4155
Datum B&W Besluit 05-02-2013
Gerelateerde zaak 937904
Datum verzending 14-02-2013
Agendacommissie 19-02-2013
Adviescommissie nvt
Raad 12-03-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het totaal aan budgetoverhevelingen 2012 is dit jaar aanzienlijk verminderd ten opzichte van eerdere jaren. Het bedrag aan budgetoverhevelingen 2012 dat aan u wordt voorgelegd bedraagt € 2.359.434,--. Hiermee zijn we in lijn met de in uw Auditcommissie aangekondigde ambitie om zowel het totaalbedrag als het aantal budgetoverhevelingen te verminderen via een aangescherpt intern proces. Met het overhevelen van de budgetten vragen wij u formeel toestemming om het lastentotaal van de betreffende programma's en producten in 2013 op te hogen, teneinde de activiteiten die met het budget beoogd zijn in 2013 te kunnen uitvoeren.
Gepubliceerd 20-02-2013