Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 993924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 993924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 993924
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1072439 Nee College opdragen een Uitvoeringsagenda Windenergie op te stellen H.M. Hoogstad programma 06-06-2013
1174685 Nee Vaststellen Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht en beschikbaar stellen krediet van €85.625,-- H.M. Hoogstad programma 28-11-2013