Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 993924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 993924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 993924
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kansen voor windenergie Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1 - Startnotitie Windenergie Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 - Mogelijke plaatsen windturbines Bijlage
Icoon voor documenttype Inspraakreactie Drechtse Stromen Algemeen