Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 993924

Gemeente Dordrecht

Dossier - 993924

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 993924
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kansen voor windenergie
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid) - dinsdag 19 maart 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26 maart 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te agenderen op 19 maart a.s.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.