Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 992972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 992972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 992972
Onderwerp Brief van Verontuste Dubbeldammers over de eerste bijeenkomst over de Startnotitie Verkeersonderzoek Dubbeldam
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 maart 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie stemt, met complimenten voor de tekst, in met de concept-antwoordbrief aan de ex-verontruste Dubbeldammers.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie vraagt de griffier met een concept-antwoordbrief te komen in de volgende vergadering. Hierin moet worden aangegeven dat het college op dit dossier in de lead is en hierin ook positie heeft genomen. Daarnaast is de raad zeer content met de start van de klankbordgroep. De raad volgt dit proces op de afstand die past bij de rolverdeling binnen het gemeentelijk bestuur. Tot slot wil men kwijt met plezier kennis te hebben genomen van het feit dat de verontrustheid tot het verleden behoort gelet op de ondertekening.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden naar de agendacommissie.