Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 992831

Gemeente Dordrecht

Dossier - 992831

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 992831
Onderwerp Rapportage OCD: onderzoek SMS-Kinderfonds Dordrecht 2006-2012: School-Muziek-Sport: Doen meer kinderen mee?
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 september 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie verzoekt het college met een aanvullende notitie te komen in dit dossier. Hierin dient als eerste de effectiviteit van het beleid aan de orde te komen. Worden de gestelde doelen met deze werkwijze behaald? Vervolgens dient de vraag beantwoord te worden of met de huidige middelen de gehele doelgroep van dit beleid bediend kan worden. Er hebben de raad geluiden bereikt dat de middelen en/of de capaciteit onvoldoende blijkt te zijn. Klopt dit? In de notitie kan tot slot worden ingezoomd op de situatie in de verschillende wijken zoals door de wethouder in september 2012 reeds aangegeven.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de BVD fractie door te geleiden naar de agendacommissie.