Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 992380

Gemeente Dordrecht

Dossier - 992380

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 992380
Onderwerp Vragen ex art. 39 interpellatieverzoek inzake Sportboulevard n.a.v. gevallen lamp in het zwembad
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 39 interpellatieverzoek inzake Sportboulevard n.a.v. gevallen lamp in het zwembad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Betreft: art 39.nterpellatieverzoek Sportboulevard t.b.v. debat 12 februari 2013 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Aanvullende vragen art 39.Interpellatieverzoek Sportboulevard t.b.v. debat 12 februari 2013 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Bijlage bij beantwoording art. 39 Interpellatie 12 feb. 2013 Bijlage
Icoon voor documenttype Beantwoording art. 39 Interpellatie 12 feb. 2013 Raadsinformatiebrief