Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 992380

Gemeente Dordrecht

Dossier - 992380

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 992380
Onderwerp Vragen ex art. 39 interpellatieverzoek inzake Sportboulevard n.a.v. gevallen lamp in het zwembad
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Motie titel M 1 Motie ter voorbereiding onderzoek art. 155 Gemeentewet
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 12-02-2013
Motietekst:
verzoekt de griffie i.s.m. de raad alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen zodat de beoogde onderzoekscommissie z.s.m. geïnstalleerd kan worden.
M1 Motie Voorbereiding Onderzoek.pdf
Stand van zaken: