Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 991535

Gemeente Dordrecht

Dossier - 991535

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 991535
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over de Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over de Nieuwe Dordtse Biesbosch Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 941056 Antwoordbrief