Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 990979

Gemeente Dordrecht

Dossier - 990979

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 990979
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heren Gundogdu en Nederhof namens de fractie Beter voor Dordt over aanbestedingsbeleid gemeente Dordrecht en de Drechtsteden
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.