Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 990956

Gemeente Dordrecht

Dossier - 990956

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 990956
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Financiƫle Verordening (derde wijziging) in verband met het actualiseren van de Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 30-01-2013 14:41:16
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel met een stemverklaring van de fractie D66.
Amendement A3 'inkomensreserves blijven bestemmingsreserves' is met 16 stemmen voor (VOP) tegen 17 stemmen (overige fracties) verworpen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit het behandeladvies van de auditcommissie te volgen en wacht dit af.

Vergadering - Auditcommissie - dinsdag 12 februari 2013 18:00
Besluit:

De auditcommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 maart 2013. De discussie zal daarbij gaan over de verlaging van het zekerheidspercentage in Naris van 90% naar 75% en over de inzet van de inkomensreserve en de onbenutte belastingscapaciteit in het berekenen van de potentiele weerstandscapaciteit. Enkele kleinere opmerkingen zullen in de nota worden verwerkt en middels een oplegger zichtbaar worden gemaakt.