Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 990834

Gemeente Dordrecht

Dossier - 990834

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 990834
Onderwerp Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2013 12:49:43
Onderwerp Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht
Programma Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 143 - Johan de Witt Gymnasium
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Buster-de Jong, 770 4738
Datum B&W Besluit 29-01-2013
Gerelateerde zaak 931918
Datum verzending 07-02-2013
Raad 19-02-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op basis van onze toets, concluderen wij dat de begroting 2013 van Stichting Johan de Witt-gymnasium voldoende zicht biedt op de financiële continuïteit van de stichting. De stichting heeft in de begroting voor 2013 een positief exploitatieresultaat van € 109.134,-- opgenomen. Voorgesteld wordt goedkeuring te verlenen aan de begroting 2013 van Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht. Tevens wordt voorgesteld kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013-2016.
Gepubliceerd 04-02-2013