Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 990834

Gemeente Dordrecht

Dossier - 990834

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 990834
Onderwerp Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2013 12:49:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2013-2016 Stichting JdW Bijlage
Icoon voor documenttype Gespreksverslag met het bestuur op 14 december 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Goedkeuren Begroting 2013 Stichting Johan de Witt-gymnasium te Dordrecht B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 940443 Raadsbesluit