Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 990832

Gemeente Dordrecht

Dossier - 990832

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 990832
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (19e wijziging) om zo tarieven gelijk te trekken met die van het HbR
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2013 12:58:52
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (19e wijziging) om zo tarieven gelijk te trekken met die van het HbR
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JJ Veth, 770 4627
Datum B&W Besluit 29-01-2013
Gerelateerde zaak 934575
Datum verzending 07-02-2013
Agendacommissie 12-02-2013
Termijn agenda Aanhouden in afwachting van nieuw raadsvoorstel
In Open Voorraad Nee
Toelichting De tarieven voor het Binnenhavengebied worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Het is, gelet op de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), wenselijk om de tarieven die HbR hanteert in rekening te brengen. Dit betekent dat de tarieven per dag en per weekend vervallen en dat de tarieven met 2% dalen. De tariefsdaling is bedoeld om het economisch herstel te bevorderen. De korting voor schone schepen blijft gehandhaafd. De wijzigingen vallen naar verwachting binnen de kaders van de begroting 2013 en treden in werking op 1 maart 2013.
Gepubliceerd 05-02-2013