Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 990021

Gemeente Dordrecht

Dossier - 990021

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 990021
Onderwerp Zienswijze van de heer Boogerman op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam/deelplan Laantje van Middenhoeve (zie ook RIS 971320)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer Boogerman op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam/deelplan Laantje van Middenhoeve (zie ook RIS 971320) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanvraag 938075 Zienswijze