Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 989118

Gemeente Dordrecht

Dossier - 989118

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 989118
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van mevrouw J. van den Bergh namens de fractie PvdA over een permanente en directe Intercityverbinding met Brussel
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.