Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 989111

Gemeente Dordrecht

Dossier - 989111

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 989111
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over het Winkelcentrum Crabbehof
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over het Winkelcentrum Crabbehof
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 114 - Wijkeconomie
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
Gepubliceerd 06-02-2013