Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 989111

Gemeente Dordrecht

Dossier - 989111

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 989111
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de heer J.C. van der Net namens de fractie VVD over het Winkelcentrum Crabbehof
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.