Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 987534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 987534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 987534
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw M.T.C. Kleinveld op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw M.T.C. Kleinveld op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 06-02-2013