Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 987534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 987534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 987534
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw M.T.C. Kleinveld op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer/mevrouw M.T.C. Kleinveld op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 936284 Zienswijze