Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 987534

Gemeente Dordrecht

Dossier - 987534

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 987534
Onderwerp Zienswijze van de heer/mevrouw M.T.C. Kleinveld op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.