Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 987301

Gemeente Dordrecht

Dossier - 987301

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 987301
Onderwerp Voorstel vervolgaanpak discussie vrijwilligers/eigen verantwoordelijkheid
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2013 13:32:28
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 23 april 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie waardeert het inititaief van de beide raadsleden en hun aanbod zelf de werkgroep te vormen. Mevrouw Van Dongen biedt aan dat haar fractie nog een derde lid voor de werkgroep zal leveren. Dit aanbod wordt met dank aanvaard. Vervolgens wordt de werkgroep gevraagd de volgende agendacommissie met een datumvoorstel te komen. Suggestie is deze Bewonersconsultatie in het najaar in de aanloop naar de verkiezingen te laten plaatsvinden.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 maart 2013 19:00
Besluit:

De heer Heijkoop deelt mee dat de adviescommissie over vrijwilligers en professionals in de ogen van het CDA enigszins teleurstellend is verlopen. Hij houdt het intitiatief graag bij de raad en stelt voor dat de heren Van der Kruijff, Lagendijk en Vooren (griffie) een voorstel voor verdere behandeling schrijven. De agendacommissie stemt hiermee in en wacht het voorstel met belangstelling af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 12 maart 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het onderwerp op verzoek van de CDA fractie terug te verwijzen naar de agendacommissie voor verdere uitdieping.