Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 986310

Gemeente Dordrecht

Dossier - 986310

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 986310
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (tweede wijziging) in verband met opstellen Nota Lokale heffingen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 29-01-2013 13:01:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (tweede wijziging) in verband met opstellen Nota Lokale heffingen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (tweede wijziging) in verband met opstellen Nota Lokale heffingen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen 2e wijziging Financiele Verordening ivm opstellen Nota Lokale heffingen.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Nota Lokale Heffingen Beleidsnota
Icoon voor documenttype Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (tweede wijziging) in verband met opstellen Nota Lokale heffingen B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 936166 Raadsbesluit