Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 985884

Gemeente Dordrecht

Dossier - 985884

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 985884
Onderwerp Zienswijze van de heer D.M. van Leeuwen op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer D.M. van Leeuwen op het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 935749 Zienswijze