Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 985428

Gemeente Dordrecht

Dossier - 985428

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 985428
Onderwerp Zienswijze college van B&W Alblasserdam op de ontwerpbeschikking Ruigenhil Vastgoed BV (aanvraag Omgevingsvergunning Nedstaal)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 935325 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze college van B&W Alblasserdam op de ontwerpbeschikking Ruigenhil Vastgoed BV (aanvraag Omgevingsvergunning Nedstaal) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bijlage 1: MOB - contra-expertise Nedstaal januari 2013 Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Bijlage 2: Gemeente Alblasserdam - Persbericht Verunningaanvraag Nedstaal Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat