Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 985428

Gemeente Dordrecht

Dossier - 985428

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 985428
Onderwerp Zienswijze college van B&W Alblasserdam op de ontwerpbeschikking Ruigenhil Vastgoed BV (aanvraag Omgevingsvergunning Nedstaal)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.