Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 984316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 984316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 984316
Onderwerp Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd: informatiebrief van december 2012 over de stand van zaken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 maart 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te agenderen in april 2013. Hierbij kan de raad vragen stellen over de regeling, als ook over de auditcommissie welke is toegevoegd. De raad ziet deze kamer tevens als het 'voorjaarsmoment' waarop de GR in de raad aan de orde komt.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie verzoekt de griffier de Verordening op de Auditcommissie op te vragen bij de GR. Met die informatie kan dit stuk terug komen in de volgende vergadering van de agendacommissie.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.