Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982348

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982348

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982348
Onderwerp Aanvragen rijksbijdrage ter dekking van aanvullende kosten voor de opsporing van conventionele explosieven in het plangebied Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-01-2013 18:10:09
Onderwerp Aanvragen rijksbijdrage ter dekking van aanvullende kosten voor de opsporing van conventionele explosieven in het plangebied Dordtse Kil IV
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 74 - Bedrijventerreinen Kil 1,Kil 2, Kil 3 en Kil4
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJM Suykerbuyk, 770 4249
Datum B&W Besluit 15-01-2013
Gerelateerde zaak 919689
Datum verzending 24-01-2013
Agendacommissie 12-02-2013
Termijn agenda In afwachting van memo college
Adviescommissie nvt
Raad 19-02-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De gemeente kan, in het kader van het gemeentefonds, een rijksbijdrage aanvragen voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. Daartoe dient een verzoek voor 1 maart te zijn ingediend. Hiervoor volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin staat hoeveel middelen de gemeenteraad reserveert voor het opsporen van conventionele explosieven. In Dordtse Kil IV is inmiddels gebleken dat aanvullende werkzaamheden voor het opsporen van CE noodzakelijk zijn. Vanuit Dordtse Kil IV willen we daarom een tweede suppletieaanvraag opvoeren.
Gepubliceerd 22-01-2013