Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982348

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982348

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982348
Onderwerp Aanvragen rijksbijdrage ter dekking van aanvullende kosten voor de opsporing van conventionele explosieven in het plangebied Dordtse Kil IV
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 22-01-2013 18:10:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 februari 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie vraagt het college om een toelichting op dit voorstel waarbij het verband met dit onderwerp en de bijbehorende gelden uit 2012 wordt gelegd. Waneer deze memo voor de hamerraad van 19 februari 2013 beschikbaar is en voldoende helderheid geeft, kan het besluit gehamerd worden. Zo niet, dan wordt het onderwerp die avond bij het vaststellen van de agenda alsnog afgevoerd en wordt de fatale beslisdatum niet gehaald.