Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982346

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982346

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982346
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "De Staart"
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Toelichtingontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Regelsontwerp.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "De Staart" Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 919451 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Verbeeldingontwerp.pdf Algemeen