Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982345

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982345

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982345
Onderwerp Vaststellen gewijzigde koers voor het project Maasterras
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 18:04:56
Onderwerp Vaststellen gewijzigde koers voor het project Maasterras
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 107 - Maasterras (Spoorzone)
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Groot project Maasterras
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Irvani 078 770 4268
Datum B&W Besluit 15-01-2013
Gerelateerde zaak 919416
Datum verzending 07-02-2013
Agendacommissie 12-2-2013
Adviescommissie 18-06-2013
Raad 25-06-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het college heeft in het Politiek Akkoord 2010-2014 vastgelegd de grote projecten en daarbij behorende investeringen en contracten met marktpartijen kritisch te willen doorlichten gezien de gevolgen van de economische crisis voor de stedelijke ontwikkeling. Met de notitie Richting Kiezen is voor het Maasterras een nieuwe koers voorgesteld. Deze koers is op 27 november 2012 in de adviescommissie besproken. In onderliggend voorstel wordt de koers voor het project Maasterras verder uitgewerkt. Vastgesteld wordt welke doelstellingen zijn geformuleerd voor het project en welke resultaten geleverd moeten worden om deze doelstelling te behalen. Met betrekking tot het woningbezit is een aantal varianten uitgewerkt. Deze worden aan u toegelicht. U wordt vervolgens hierover besluitvorming gevraagd. Ook wordt u nadere besluitvorming gevraagd met betrekking tot de herinrichting van de rivieroever. Zie bijlage 1 en 2 voor een kaart van het gebied en een overzichtsfoto.
Gepubliceerd 06-02-2013