Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982345

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982345

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982345
Onderwerp Vaststellen gewijzigde koers voor het project Maasterras
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 18:04:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel (respectievelijk agendapunt 21 t/m 23). Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij nummer A 1A unaniem is aangenomen. Amendement nummer A 1 is ingetrokken. En de nummers A 2 en A 3 zijn verworpen.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 23 april 2013 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het voorstel te betrekken bij de behandeling van het traject 'Richting Kiezen' in de adviescommissie van 18 juni 2013

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 16 april 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit op 16 april a.s. drie blokken Richting Kiezen te agenderen. Hier zal dit voorstel aan de orde komen en vervolgens doorgaan naar de raadsvergadering van 23 april a.s. voor bespreking en besluitvorming.