Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982339

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982339

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982339
Onderwerp Raadsinformatiebrief over dekking plankosten project Noordoevers
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2013 16:12:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 919378 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 932343 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Voorblad stukken 932343 Voorblad stukken