Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 982322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 982322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 982322
Onderwerp GEHEIME RIB inzake samenvattende en concluderende notitie adviescommissie Richting Kiezen
Aanspreekpunt E. Keuskamp
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2013 10:51:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 23 april 2013 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert de brief te betrekken bij de behandeling van het traject 'Richting Kiezen' in de adviescommissie van 18 juni 2013

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 16 april 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.