Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 976664

Gemeente Dordrecht

Dossier - 976664

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 976664
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2011 Welstands- en Monumentencommissie Dordrecht en Jaarverslag Uitvoering Welstandstoezicht 2011
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2013 09:54:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 januari 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.