Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 974931

Gemeente Dordrecht

Dossier - 974931

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 974931
Onderwerp Raadsinformatie over gratis openbaar vervoer 65 plussers
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2013 09:54:12
Onderwerp Raadsinformatie over gratis openbaar vervoer 65 plussers
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JK Buitink, 770 4834
Datum B&W Besluit 18-12-2012
Gerelateerde zaak 913965
Datum verzending 07-02-2013
Agendacommissie 12-02-2013
Termijn agenda Raadsvoorstel of startnotitie ipv rib
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over het gebruik en de financiële stand van zaken met betrekking tot het gratis openbaar vervoer voor 65 plussers. Het gratis openbaar vervoer 65 plus wordt gecontinueerd waarbij: • het verwachte tekort over 2013 en mogelijke versoberingen en dekkingsvoorstellen aan de orde komen in de bestuursrapportage 2013; • de regeling zo wordt aangepast dat er binnen de gestelde financiële kaders over geheel 2013 en over geheel 2014 gratis openbaar vervoer 65 plus mogelijk is.

Gepubliceerd 17-01-2013