Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969082

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969082

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969082
Onderwerp Raadsinformatiebrief over OMC en bewoners Visserstuin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2013 09:54:12
Onderwerp Raadsinformatiebrief over OMC en bewoners Visserstuin
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 0787704983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GW Boersma, 770 4832
Datum B&W Besluit 18-12-2012
Gerelateerde zaak 917088
Datum verzending 07-02-2013
Agendacommissie 12-02-2013 + 12-03-2013
Termijn agenda icm 1099246, terug naar agendacommissie
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op Sportpark Corridor, grotendeels in gebruik bij voetbalvereniging OMC, is in 2009 een zandtrainingsveld vervangen door een kunstgrasveld. Vanaf dat moment klagen de bewoners aan de Visserstuin 32 tot en met 36, en met name de heer Naethuys, over geluidsoverlast. Toen de bewoners hun nieuwe woningen destijds betrokken stond rondom het zandtrainingsveld verlichting en werd het trainingsveld intensief gebruikt voor het afwerken van trainingen. Met de komst van het kunstgrasveld is de trainingsintensiteit niet noemenswaardig toegenomen, maar worden er nu ook wedstrijden op het veld gespeeld. In 2011 heeft de heer Naethuys een rechtszaak aangespannen tegen de vereniging om een speelduurbeperking op het veld te eisen. In 2012 zijn de genoemde buren van hem aangehaakt bij dit proces. Gesteund door de uitkomsten van een rapport van de Omgevingsdienst (bijlage 1), heeft de rechter besloten een speelduurbeperking op te leggen tot eind 2012. Uit het rapport van de Omgevingsdienst wordt duidelijk dat er een geluidsoverschrijding van 3 decibel is gemeten. Waarbij de kanttekening is gemaakt dat het meten van deze overschrijding lastig is, aangezien stemgeluid niet mag worden meegerekend. Na 2012 moeten de maatwerkvoorschriften van de Omgevingsdienst van kracht zijn. Het concept maatwerkvoorschrift van de Omgevingsdienst houdt in dat de vereniging doordeweeks tot 20:40 uur op het veld mag spelen, daarna mag het kunstgrasveld niet meer worden gebruikt. In het weekend mag OMC het veld volledig gebruiken. Eind december wordt het maatwerkvoorschrift definitief. Tegen het concept hebben beide partijen zienswijzen ingediend. In de zienswijzen wordt met name de wijze van meten van de geluidsoverlast ter discussie gesteld. De uitspraak van de rechter en de opgelegde maatwerkvoorschriften leiden niet tot een daadwerkelijke verbetering van de situatie. De bewoners vinden dat het voorschrift niet ver genoeg gaat en hebben deze maand een volgend kortgeding aangespannen om ook het weekendgebruik te beperken. Daarnaast kan de vereniging niet volledig gebruik maken van het kunstgrasveld, waarvoor het vanzelfsprekend wel is aangelegd. In een laatste poging om te komen tot een gezamenlijke oplossing, heeft de wethouder Sport het Sportbedrijf gevraagd het gesprek aan te gaan met beide partijen en alle (oplossings)richtingen voor het vervolg te inventariseren. In deze brief treft u al deze richtingen aan voorzien van de voorkeuren van de betrokkenen, de risico's, de voor- en nadelen en een inschatting van de diverse kosten. Het voorstel formuleert tot slot een aantal vervolgstappen.

Gepubliceerd 17-01-2013