Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969072

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969072

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969072
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuw contract project Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2013 11:59:07
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
969067 Nee Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting H.M. Hoogstad programma 11-03-2013
999289 Nee Raadsinformatiebrief (aanvullend) over nieuw contract project Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad programma 17-04-2013
991535 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over de Nieuwe Dordtse Biesbosch H.M. Hoogstad programma 06-02-2013
959590 Nee Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie WEK over het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch programma 06-12-2012