Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969072

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969072

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969072
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuw contract project Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 28-01-2013 11:59:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 21 mei 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2013.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de middagraad af te voeren. Deze stukken worden opnieuw geagendeerd voor bespreking in de adviescommissie van 21 mei 2013.  

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 19 maart 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het onderwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch als bespreekstuk te agenderen voor een raadsvergadering op een door de agendacommissie nader te bepalen datum.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit alle stukken m.b.t. de Nieuwe Dordtse Biesbosch te agenderen voor één blok op 12 maart a.s.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 januari 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie om daar het vervolg van de behandeling te bespreken.