Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969067
Onderwerp Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-03-2013 15:44:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voortgangsrapportage en kredietvoorstellen Nieuwe Dordtse Biesbosch Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Begrotingswijziging 213010 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 - begrotingswijziging 213010 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 - begrotingswijziging 213010 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Beschikbaarstellen krediet voor uitvoering Nieuwe Dordtse Biesbosch en wijzigen begroting B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 919507 Raadsbesluit