Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969062

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969062

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969062
Onderwerp Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-01-2013 12:41:54
Onderwerp Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Programma Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 84 - Peuters
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Haksteeg, 770 4716
Datum B&W Besluit 18-12-2012
Gerelateerde zaak 910953
Datum verzending 17-01-2013
Agendacommissie 22-01-2013
Raad 12-02-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op basis van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het college verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiertoe heeft het college het toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld. Aanvullend hierop wordt de raad voorgesteld de "Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen, Dordrecht" vast te stellen.
Gepubliceerd 14-01-2013