Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969062

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969062

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969062
Onderwerp Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-01-2013 12:41:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Dordrecht 2012 Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 919502 Raadsbesluit