Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 969062

Gemeente Dordrecht

Dossier - 969062

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 969062
Onderwerp Vaststellen verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-01-2013 12:41:54
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 22 januari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 februari 2013.