Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 968956

Gemeente Dordrecht

Dossier - 968956

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 968956
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der VN
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2013 09:54:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 23 april 2013 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert de brief te betrekken bij de behandeling van het traject 'Richting Kiezen' in de adviescommissie van 18 juni 2013

Vergadering - Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen) - dinsdag 16 april 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 februari 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dat deze brief voor kennisgeving wordt aangenomen en de inhoud wordt betrokken bij de adviescommissie over Richting Kiezen in april.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 januari 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit het stuk op verzoek van de fractie PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.