Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 968941

Gemeente Dordrecht

Dossier - 968941

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 968941
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan "Dordtse Kil"
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2013 09:54:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 februari 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 februari 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 22 januari 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit het stuk op verzoek van de fractie PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.