Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 968702

Gemeente Dordrecht

Dossier - 968702

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 968702
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Coffeeshopbeleid
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 maart 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Er is een stemverklaring van de fractie van GroenLinks.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 19 februari 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan. De adviescommissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de gemeenteraad van 12 maart 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 januari 2013 15:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor één blok op 12 februari 2013.