Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 964917

Gemeente Dordrecht

Dossier - 964917

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 964917
Onderwerp Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Advies jeugdigen en gezinnen versterken WMO adviesraad Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype concept-visie-in-ontwikkeling jeugdzorg Beleidsnota
Icoon voor documenttype Beantwoording Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 911045 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 915465 Raadsbesluit