Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 964917

Gemeente Dordrecht

Dossier - 964917

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 964917
Onderwerp Vaststellen conceptvisie Jeugdigen en Gezinnen Versterken
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2012 13:20:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 februari 2013 20:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 22 januari 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 12 februari 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 januari 2013 15:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze conceptvisie te agenderen voor de adviescommissie van 22 januari 2013 en, gelet op de belangrijke materie en de grote ontwikkelingen op dit gebied, hiervoor twee blokken te reserveren.